църква Благодат

Служби


Реда, мястото и темата на службите за дата: 10.08.2013

Място: Нац. Политехнически музей, ул. “Опълченска” 66 (срещу магазин “Билла”)
Събота, 10.00 ч. - Библейско изучаване
Тема: Изповедта и покаянието - условия за пробуждане
Описание:
Навсякъде в Писанието пътят за духовно
съживление се подготвя от покаянието и изповедта.
Бог винаги наставлява Своя народ преди
осъществяването на важно за делото Си събитие,
като го води към смирено покаяние за допуснатите
грехове. Щом веднъж осъзнаем греховете си и ги
изповядаме, вече сме на път да ги победим. „Господ
не забавя това, което е обещал, според както някои
смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго
време - понеже не иска да погинат някои, но всички
да дойдат на покаяние“ /2Петрово 3:9/. Покаянието и
изповедта са необходими предпоставки, за да
получим в изобилие сила от Духа.
В урока ще изследваме важността на истинкото
покаяние във връзка с изливането на Светия Дух,
както е разкрито в книгата „Деяния“. Заедно с това
ще противопоставим истинското покаяние на
фалшивото. И най-после ще открием, че покаянието
е дар, който Светия Дух дава, за да ни помогне да
отразим любовта на Исус към хората.
Събота, 11.30 ч. - Централно богослужение
Проповед: Поклонение в дух и истина
Говорител: Емил Гаджалов
Описание:

"19 Казва Му жената: Господине, виждам, че Ти си пророк.
20 Нашите бащи в тоя хълм са се покланяли; а вие казвате, че в Ерусалим е мястото гдето трябва да се покланяме.
21 Казва й Исус: Жено вярвай Ме, че иде час, когато нито само в тоя хълм, нито в Ерусалим ще се покланяте на Отца.
22 Вие се покланяте на онова, което не знаете; ние се покланяме на онова, което знаем; защото спасението е от юдеите.
23 Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му.
24 Бог е дух; и ония, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят.

Йоан 4:19-24Място: ул. “Цветан Минков” 11 (до Лъвов мост, пресечка на ул. “Козлудуй”)
Събота, 19.00 ч. - Младежки форум
Поредица: РАЗЛИКАТА
Тема: ГРАНИЦИТЕ
Описание:

Възможен ли е живот без граници? Има ли принципи,
които са вечни, проверени и действат в живота на всеки
човек? Открий една нова гледна точка за 10-те Божии
заповеди, в които се крие неподозирана мъдрост и
потенциал да се развиеш като свободна, зряла и
израстваща личност.