църква Благодат

АЗ СЪМ хлябът на живота

Иван Николов
Проповед върху Йоан 6 гл., която разглежда изказването на Исус Христос "АЗ СЪМ хлябът на живота".

АЗ СЪМ хлябът на живота

Автор: Иван Николов

Категория: Нов Завет

Дата: 21.05.2016

Опции: Гледай видеото

Библия: Иоан 6:1


Проповед върху Йоан 6 гл., която разглежда изказването на Исус Христос "АЗ СЪМ хлябът на живота".