църква Благодат

Божието царство за лична употреба

Иван Николов
Проповед върху Матей 20:20-28

Божието царство за лична употреба

Автор: Иван Николов

Категория: Нов Завет

Дата: 23.04.2016

Опции: Гледай видеото

Библия: Матей 20:20-28


Проповед върху Матей 20:20-28