църква Благодат

Той промени света!

Автор: Иван Николов

Категория: Нов Завет

Дата: 30.04.2016

Опции: Гледай видеото

Библия: Матей 27:32-60


Срамът и величието на кръста. 
Проповед върху Матей 27:32-60