църква Благодат

Любовта е по-голяма от всичко!

Иван Николов
Проповед върху 1 Йоан 4:7-21, църква Благодат, Иван Мирчев.

Любовта е по-голяма от всичко!

Автор: Иван Николов

Категория: Нов Завет

Дата: 02.04.2016

Опции: Гледай видеото

Библия: 1 Иоаново 4:7-21


Проповед върху 1 Йоан 4:7-21, църква Благодат, Иван Мирчев.