църква Благодат

Визията: Създай по-добро бъдеще!

Иван Николов
Създай по-добро бъдеще! Изграждане на визия, която мотивира и води към успех.І. Как се ражда визията?ІІ. Какво е визията?ІІІ. Как се оформя визията?ІV. Как се предава визията?V. Как се реализира визията?VІ. Какъв е ефектът от визията?

Визията: Създай по-добро бъдеще!

Автор: Иван Николов

Категория: Нов Завет

Дата: 19.09.2015

Опции: Гледай видеото

Библия: Матей 1:1


Създай по-добро бъдеще! Изграждане на визия, която мотивира и води към успех.
І. Как се ражда визията?
ІІ. Какво е визията?
ІІІ. Как се оформя визията?
ІV. Как се предава визията?
V. Как се реализира визията?
VІ. Какъв е ефектът от визията?