църква Благодат

Аутсайдери - Не съм квалифициран

Иван Мирчев
Аутсайдери: Тема 3 - Не съм квалифициран Поредица от пет вечери (един път седмично), в които има музика, хапване и дискусия. Всичко това - обединено около кратки теми за пет образа на бивши аутсайдери.Пет личности от Библията. Пет извинения,...

Аутсайдери - Не съм квалифициран

Автор: Иван Мирчев

Категория: Стар Завет

Дата: 22.11.2014

Опции: Гледай видеото

Библия: 1 Царе 17:10-57


Аутсайдери: Тема 3 - Не съм квалифициран 

Поредица от пет вечери (един път седмично), в които има музика, хапване и дискусия. Всичко това - обединено около кратки теми за пет образа на бивши аутсайдери.

Пет личности от Библията. Пет извинения, които Бог не приема. Петима герои, които са били обречени да бъдат аутсайдери, но са станали шампиони. 
В тази поредица ще потърсим изход от нагласата на аутсайдер.