църква Благодат

« назад към всички статии »

Магарето и селянинът

10.09.2015Автор: ИнтернетКатегория: Всекидневно християнство
Магарето и селянинът

Веднъж магарето на един селянин паднало в кладенец. Докато стопанинът му мислел как да постъпи, животното часове наред издавало жалостиви звуци. Най-накрая селянинът взел решение. Помислил си, че магарето е вече много старо, а кладенецът все едно трябвало да бъде затрупан. Просто не си струвало да се хвърлят усилия, за да измъкне старото магаре. Той извикал съседите си да му помогнат да затрупа кладенеца. Всички дружно грабнали лопати и се заели да хвърлят пръст в кладенеца.

Магарето веднага разбрало накъде вървят нещата и започнало да реве оглушително. После за всеобщо учудване притихнало. След като хвърлили няколко лопати пръст, селянинът решил да погледне и да провери какво е положението там, вътре. Бил изумен от това, което видял. С всяка лопата пръст, падаща върху гърба му, магаренето правело нещо невероятно. То изтръсквало пръстта от гърба си и стъпвало върху хвърлената пръст. Докато съседите на селянина продължавали да хвърлят земя в кладенеца, всеки път животното се отърсвало и стъпвало върху насипаната пръст.

Много скоро всички се изненадали, защото видели как магарето се показало над кладенеца, прескочило горния му край и с всички сили се понесло напред!

Срещаме се с всякаква мръсотия и всеки път животът изпраща все нови и нови порции. Всеки път, когато върху теб падне буца кал, отърси се и тръгни нагоре.