църква Благодат

Семейно служене

Семейството е основна ценност в църква „Благодат“. Вярваме, че здравото християнско семейство е източник на удовлетворение за брачните партньори и за техните деца. Целта на семейното служене е да подпомага семействата в изграждане на пълноценни отношения чрез срещи, семинари и празнувания.

Провеждат срещи на желаещите семейства за общуване, разглеждане на актуални теми и молитва.