църква Благодат

Младежко служене

Младежите са значителна част от членството и ръководството на църква „Благодат“. Те участват във всички нейни дейности. Всяка събота вечер младежите организират поредици от срещи, които са предназначени за широк кръг млади хора от обществото. Атмосферата е креативна, приятелска с чай, бисквити и безалкохолни напитки, музика, драма, мултимедия и общуване.

Ръководител: Филип Мицанов