църква Благодат

Детско служене

Децата са скъпоценен дар от Твореца не само за техните родители, но и за църква „Благодат“. При нас те са на почит. Приемаме вярата им и посвещението им на Бог на сериозно. Екипът на детско служене организира Библейско детско училище всяка събота от 10.00 ч. и използва различни начини да включи децата в публичното богослужение на църквата.

Ръководител: Ани Григорова