църква Благодат

Богослужение

Поклонението има първостепенно значение в живота на човека. То е над всяка друга човешка дейност – светска или религиозна. Ние вярваме, че личното и публичното богослужение са центъра на духовния живот на вярващия. Екипът за богослужение на църква „Благодат“ планира и организира публичните богослужения така, че те да са празнични, съвременни, актуални и фокусирани върху Бог, върху жертвата на Исус и върху действието на Светия Дух, а не върху човешки изпълнители и говорители.

Нашата цел е всяко богослужение да е време за среща с Бог и подновяване на посвещението ни на Него.

Публичните ни богослужения се провеждат всяка събота от 11.30 ч.

Ръководител: Антония Златкова