църква Благодат

Музика

Един от най-красивите и въздействащи начини Бог да бъде прославен и Неговото слово да достигне до сърцето на човека е чрез музика и песни. Музикалният екип на църква „Благодат“ планира и организира музикалната част от богослуженията, а също така и християнски концерти. Към църквата има няколко групи за хваление. В богослуженията ни преобладава съвременен стил християнска музика.

Ръководител: Константин Томов