църква Благодат

Библейско изучаване

Всяка събота от 10.00 ч. църква „Благодат“ провежда библейско изучаване по групи в т.нар. „Съботно училище“. Има групи на възрастни, тийнейджъри и деца, в които всеки може да се включи. Формата на библейското изучаване е комбинация между лично изследване и групов разговор. Личното изследване става през седмицата, като всяко тримесечие се разглеждат различни библейски книги или теми. Груповата дискусия се провежда в събота от 10.00 ч. Желаещите могат да си поръчат и закупят ръководство за изучаване.

Ръководител: Кирил Катинин